Om meg

_MG_9953

Etter 15 år i næringslivet valgte jeg en litt ny kurs i 2013. Jeg hadde bygget opp bred erfaring som konsulent, prosjektleder, kompetansesjef og fagansvarlig for lederutvikling. Hele tiden hadde jeg hatt en sterk interesse for både teori og praksis. Praksisen fikk jeg dekket gjennom det daglige arbeidet, mens det teoretiske dekket jeg opp ved å være redaktør for et kundemagasin, holde foredrag på konferanser, undervise på høyskoler og skrive artikler og kommentarer.

Da jeg oppsummerte de første 15 yrkesårene i 2013, var det en ting som stod klart for meg: Alt for mange virksomheter drev med tiltak innen ledelse, kompetanse og læring, som ikke hadde noen effekt. Jeg hadde gjort noen erfaringer med å bryte ut av det tradisjonelle, tenke litt annerledes og gjøre ting riktigere og enklere. Og resultatene kom. Jeg skjønte ikke hvorfor så mange fortsatte å jobbe på en måte som verken ga resultater i praksis eller hadde støtte i forskning.

Konklusjonen ble at jeg ønsket å jobbe enda mer for å bryte ut av slike mønstre. For å realisere det takket jeg ja til en stilling som høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Med det ville jeg få gleden av å undervise, veilede og være i dialog med studentene – den yngre garde. I tillegg ville jeg få tid og rammer til å drive mer systematisk med faglig utvikling og oppdatering, i et miljø med dyktige kolleger.

Videre tok jeg initiativ til etableringen av Senter for erfaringsbasert ledelse. Med det ville jeg samarbeide med kunder i privat og offentlig sektor som også var opptatt av å bruke virkemidler som virket. Visjonen med senteret er å være en ledende møteplass og nettverksbygger innen erfaringsbasert ledelse.