Erfaringsbasert ledelse

_MG_9963 Erfaringsbasert lederutvikling tar utgangspunkt i en metode som skaper betydelige resultater over tid. Det arbeides smidig og forretningsnært med problemløsning i praksisfelleskap. Gjennom reflektert erfaring, faglig påfyll og praktisk utprøving skapes mot og ferdigheter som gir økt gjennomføringskraft.

Metoden unngår tunge analyser og omfattende målinger – fordi det som regel finnes nok kunnskap. Oppmerksomheten rettes heller mot å bruke eksisterende kunnskap og erfaringer til å prøve ut ny lederatferd i praksis – fordi det aldri blir noen forandring uten av noen gjør noe annerledes.

Og så analyserer vi, justerer og lærer underveis. I arbeidet skapes engasjement, begeistring, kunnskap, mot og samhold.

Du lese mer om erfaringsbasert ledelse her.

“Programmet for ledergruppen har bidratt til å sette fokus på måten vi samarbeider på, vår møtekultur og vår evne til å jobbe mot en felles agenda.  I tillegg har vi også forbedret samarbeidsklima på individuelt nivå. Vi har fått meget gode resultater i forhold til den tiden vi har brukt.”

Pål Norman Johansen, Salgsdirektør Partner, Telenor Norge