Foredrag

Et foredrag kan engasjere, inspirere og provosere. Fengende foredrag setter folk i bevegelse. Alle mine foredrag er basert på oppdatert forskning, krydret med historier og levert med engasjement. Nedenfor finner du en oversikt over de mest populære foredragene. Er du interessert i andre tema? Ta kontakt så diskuterer vi det nærmere.

_MG_9842

Prestasjonsutvikling i ledergrupper
Et foredrag basert på forskning og erfaring som gir kunnskap om hva som skiller effektive ledergrupper fra ineffektive ledergrupper. Det gis videre innblikk i arbeidsmetoden bak et program som har bidratt til positive forbedringer hos alle ledergruppene som har deltatt.

Kommunikasjon og samarbeid på jobben
Så lett og så vanskelig! Dette foredraget vekker latter i salen og gir a-ha opplevelser og gode råd for kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen.

Irrasjonalitet i beslutningsprosesser
Vi ser ikke verden som den er, men som vi er! I dette foredraget demonstreres det hvordan vi er irrasjonelle i mange av våre valg og beslutninger. Vi liker ikke å tro det, og kanskje er det derfor dette foredraget pleier å gi publikum flere overraskelser. I del to presenteres det noen forslag til hva du kan gjøre for å fatte bedre beslutninger.

Prestasjonsutvikling i team og avdelinger
Dette foredraget tar utgangspunkt i både forskning og konkrete erfaringer med mange team, og viser hva som skiller produktive team fra mindre produktive team. Det legges også vekt på demonstrere hvilke utviklingsaktiviteter som gir varige positive resultater.

Sett deg i førersetet for din egen utvikling
Et foredrag som viser at mulighetene til å styre og påvirke din egen utvikling er større enn du tror. Det passer godt for målrettede ledere og ambisiøse medarbeider som ønsker å gjøre sin karriere til noe mer enn «å se hva som skjer».

Balanse i hverdagen? Mestring av stress og høyt arbeidspress
Erfaring over mange år dokumenterer at det er mulig å bruke metoder og teknikker for å jobbe smartere, blir mer effektiv, prioritere riktigere og balansere sin egen hverdag. Men det kommer ikke av seg selv. Foredraget gir et innblikk i sentrale verktøy og hva som skal til for å lykkes.

Erfaringsbasert læring, trening og utvikling på arbeidsplassen
Mange ledere og medarbeider ønsker å lære mer av sine kolleger, enten det er i avdelinger, prosjekter, ledergrupper eller faggrupper. Mange er imidlertid usikre på hvordan de skal gjøre det. I dette foredraget får dere høre om en konkret metode for uformell erfaringsdeling og kompetanseutvikling på arbeidsplassen som skaper svært gode resultater.

“Kan fortelle at dagens foredrag allerede har medført mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Her traff du dem på hjemmebane!”

Halvor Erikstad, Personalsjef, Norsk Pasientskadeerstatning